シャマン

UZINA DE GANDURI » Blog, Proza » The House ep.3-nightmares

The House ep.3-nightmares

A deschis televizorul şi a văzut în ce dată erau. Într-adevăr trecuseră patru zile. Ea îl căutase, anunţase poliţia, toţi îl căutau. La un moment dat, un poliţist sugerase idea ca El fugise. Ea nu a crezut şi a continuat să îl caute.

Era imposibil!!! Patru zile??!! El nu stătuse în acea casă decât, maxim, un sfert de oră. Nu ştia ce să creadă.

După un timp El acceptă ideea. Nu a reuşit să-şi explice ce s-a întâmplat acolo, nimeni nu putea, dar a acceptat. Era adevărat. Lipsise patru zile. Şi-a spus că o să continue să caute un răspuns.

 

Seara au ieşit la un restaurant, au mâncat ceva, au băut o sticlă de vin şi s-au întors acasă.

În aceeaşi noapte au început coşmarurile.

Era din nou în acea casă. În camera de la etaj. Se afla în mijlocul încăperii iar în jurul lui, pe podeaua rece, se învârteau o mulţime de umbre, ca şi cum ar fi vrut să îl ţină pe loc. Nu putea să se mişte. Creierul parcă nu îl mai asculta. Simţea cu groază atingerea umbrelor iar camera începu să se învârtă şi ea, în sens opus direcţiei în care se învârteau umbrele. Vroia să strige dar nu putea să deschidă gura. Era într-o stare de panică totală. O picătură de transpiraţie îi căzu de pe frunte. O urmări cu privirea. Cădea cu încetinitorul, ca într-un film. Dură o veşnicie până atinse pământul. În clipa când picătura atinse pământul o explozie orbitoare de lumină îl făcu să se trezească.

‘’E doar un vis. Poate că şi prima dată când am fost în casă a fost un vis. Cine ştie?”

 

Aceeaşi casă. În camera de la etaj. Umbrele se învârteau în jurul lui şi spre deosebire de primul vis, încercau să spună ceva. Era mai mult ca un sunet de motor înecat, ca un gâlgâit. Ştia că umbrele încercau să spună ceva. Simţea asta dar nu putea să înţeleagă. Nu se putea mişca. Întinse mâna spre lumină care pătrundea prin fereastră. Atunci un ţipăt înfiorător, care îi intră până în măduva oaselor îl făcu să se trezească. Era al doilea vis. Îşi aprinse o ţigară, încă sub puterea copleşitoare a visului. Atunci, în acea noapte, încă sub impresia visului îşi dădu seama, chiar dacă pare târziu, că e CEVA. Datorită acelui vis făcu ceea ce nu făcuse până acum: CONŞTIENTIZA. Până atunci ignorase întâmplarea din casă. Îşi autoindusese o stare de nepăsare. Lipsa de patru zile de acasă, chiar dacă pare ceva supranatural, ajunsese să o trateze ca pe ceva normal. În ultimele zile începuse să se obişnuiască cu ideea.

Şi coşmarurile continuară încă câteva săptămâni. În aceeaşi casă părăsită, aceeaşi încăpere şi aceleaşi umbre care încercau să-I spună ceva. Şi acelaşi ţipat înfiorător care îl trezea.

Se simţea obosit. Se trezea mereu obosit şi ud de transpiraţie.

Până când a avut ACEL vis. The House ep.4- THE nightmare

Filed under: Blog, Proza · Tags: , ,

2 Responses to "The House ep.3-nightmares"

  1. Otilia says:

    Ok… let’s see THE dream! 🙂

Leave a Reply to The House ep.2-the chamber | UZINA DE GANDURI Cancel reply

*

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...